درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

طبقه بندی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:یکشنبه 23 شهریور 1393-10:54 ق.ظ

بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

قیمت:80000ریال

موضوع :

بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

مزاح به عنوان یكی از ویژگیهای شخ+صیتی انسان، كیفیتی منحصر به نوع آدمی است. اگر چه ارائه تعریف دقیقی از مزاح دشوار است، اما حتی در تمدنهای باستان نیز در این باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. مثلاً در كتاب عهد عتیق، پندی به این مضمون وجود دارد كه «دلی شاد به خوبی یك طبیب كار می كند» افلاطون، ارسطو و اندیشمندان و فلاسفه سایر اعصار و قرون نیز دربارة مزاح به اظهار نظر پرداختند. در متون احادیث اسلامی نیز روایاتی از پیامبر و ائمه وجود دارد كه حاكی از تأثیرات مثبت مزاح در زندگی مؤمنان است. در روایاتی از پیامبر اكرم (ص) ایشان فرموده اند «هیچ مؤمنی نیست جز این كه او را شوخی و مزاح است».

فهرست مطالب :

فصل اول: موضوع تحقیق
مقدمه
بیان مسئله تحقیق  
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق          
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    

فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی
نظریه اهانت            
نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی
نظریه ناهماهنگی و تباین  
واكنشهای مزاح
مزاح و سیستم ایمنی بدن
مزاح و عملكرد تحصیلی
نقش درمانی مزاح
تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس
مدل تعاملی استرس  
مبانی نظری سلامت روانی
نظریه موری
نظریه آدلر
نظریه مزلو
نظریه اسكینر      
نظریه یونگ              
افراد سالم از نظر روانی            
نظریه اسلام        
اهمیت سلامت روان        
عوامل زیستی          
عوامل عاطفی و روانی
عوامل اجتماعی  
رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی
پیامدهای استرس
اختلال هیجانی
اختلال شناختی
اختلال فیزیولوژیكی
كنار آمدن    
روشهای كنار آمدن مستقیم              
كنار آمدن مواجهه ای            
مسئله گشایی برنامه ریزی شده                
حمایت اجتماعی    
روشهای كنار آمدن دفاعی                    
مكانیزمهای دفاعی        
كاهش دهندگان شیمیایی استرس        
پسخوراند زیستی                  
ورزش          
یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)              
ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی                      

فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری و روش نمونه گیری              
ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی ( SCL25-R))
نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R  
پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R            
مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفكورت            
نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی                                            
طرح تحقیق و منطق انتخاب آن          
روش اجرا تحقیق
روش تحلیل داده ها                                      

فصل چهارم: یافته های تحقیق
یافته های توصیفی                              
یافته های مربوط به فرضیه تحقیق                            

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق
تبیین یافته های تحقیق                              
محدودیتهای تحقیق                                          
پیشنهادات                                            
فهرست منابع


ضمائم
پرسشنامه هاجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:یکشنبه 23 شهریور 1393-10:44 ق.ظ

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

قیمت:100000ریال

موضوع :

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش )

چكیده:
هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است كه به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاكتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه كاری) می پردازد.
روش این تحقیق، روش توصیفی است كه با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده كه هشت مقیاس (هیپوكندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیكوپاتی، پارانویا، پسیكاستنی، اسكیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش قرار می دهد.
جامعه آماری، شامل كلیه مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
نمونه آماری، شامل 50 نفر از مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.
در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد كه بالاترین میزان شیوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هیپوكندری با 6 درصد، اختلال هیستری با 18 درصد و اختلال پارانویا با 2 درصد می باشد و بیشترین میزان شیوع مربوط به مدیرانی است كه در دامنه سنی 49-45 سال قرار دارند و دارای تحصیلات لیسانس می باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند

فصل اول
    مقدمه
     بیان مسئله  
    اهمیت و ضرورت پژوهش
    اهداف پژوهش
   تعاریف نظری
   تعاریف عملیاتی
    سوالات پژوهش


فصل دوم
    نظام آموزش و پرورش
    تاریخچه مدیریت  
    انواع مدیریت
    ویژگیهای مدیریت آموزشی    
    بهداشت روانی
    پیشگیری از بیماریهای روانی
    اختلال روانی
    توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی
    نوروز
    روان پریشی (پسیكوز)  
    اختلال شخصیت
    معلولیت روانی  
    اختلالات عاطفی
تعاریف نظری اختلالات روانی
       پارانوئید
       اسكیزوفرنی
       افسردگی
       هیپومانی
       هیستری
       هیپوكندری
       پسیكوپات
       پسیكاستنی
    پیشینه تحقیق
    تاریخچه آزمونها
    آزمونهای روانی                                                                                                                
    پرسشنامه های شخصیتی
    پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI)                                  
    استاندارد جدید MMPI      
    فرم كوتاه شده MMPI
    فرم كوتاه شده MMPI


فصل سوم
    جامعه و نمونه آماری
    روش نمونه گیری
    ابزار اندازه گیری
    اعتبار و روایی
    روش گرد آوری داده ها
    روش تجزیه و تحلیل داده ها


فصل چهارم
    داده های توصیفی


فصل پنجم
    نتیجه گیری
    مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته
    پیشنهادات
    محدودیتها  

پرسشنامه MMPI


فهرست جداول

جدول 1- فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس گروه بندی سنی
جدول 2- فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس میزان تحصیلات
جدول 3- فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس تاهل
جدول 4- فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس سابقه كاری
جدول 5- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوكندری
جدول 6- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی
جدول 7- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری
جدول 8- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیكوپاتی
جدول 9- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا
جدول 10- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیكاستنی
جدول 11- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسكیزوفرنیا
جدول 12- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی
جدول 13- بررسی میزان شیوع هیپوكندری درمدیران بر حسب سن
جدول 14- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سن                        
جدول 15- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سن
جدول 16- بررسی میزان شیوع پسیكوپات درمدیران بر حسب سن
جدول 17- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سن
جدول 18- بررسی میزان شیوع پسیكاستنی درمدیران بر حسب سن
جدول 19- بررسی میزان شیوع اسكیزوفرنیا درمدیران بر حسب سن
جدول 20- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سن
جدول 21- بررسی میزان شیوع هیپوكندری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 22- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 23- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 24- بررسی میزان شیوع پسیكوپاتی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 25- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 26- بررسی میزان شیوع پسیكاستنی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات

جدول 27- بررسی میزان شیوع اسكزوفرنیا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 28- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات
جدول 29- بررسی میزان شیوع هیپوكندری درمدیران بر حسب سابقه كار
جدول 30- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سابقه كار
جدول 31- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سابقه كار  
جدول 32- بررسی میزان شیوع پسیكوپاتی درمدیران بر حسب سابقه كار
جدول 33- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سابقه كار
جدول 34- بررسی میزان شیوع پسیكاستنی درمدیران بر حسب سابقه كار
جدول 35- بررسی میزان شیوع اسكیزوفرنیا درمدیران بر حسب سابقه كار
جدول 36- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سابقه كار

فهرست نمودارها
نمودار 1 – فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس گروه بندی سنی                 50
نمودار 2 – فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس میزان تحصیلات                52
نمودار 3 – فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس میزان تاهل                       54
نمودار 4 – فراوانی مدیران شركت كننده در آزمون براساس سابقه كاری                       56    
نمودار 5 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوكندری                                 57
نمودار 6 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی                                     58
نمودار 7 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری                                      59
نمودار 8 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیكوپاتی                                   60
نمودار 9 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا                                          61
نمودار 10 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیكاستنی                                62
نمودار 11 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسكیزوفرنیا                                63
نمودار 12 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:یکشنبه 23 شهریور 1393-10:20 ق.ظ

دانلود گزارش کارآموزی خدمات برنامه نویسی تحت وب با PHP

دانلود گزارش کارآموزی خدمات برنامه نویسی تحت وب با PHP

قیمت:80000ریال

موضوع :

دانلود گزارش کارآموزی خدمات برنامه نویسی تحت وب با PHP

فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

شركت مهندسی نارا خدمات در زمینه واردات و خدمات دستگاه های بانکی  از جمله CBD  SORTER ,ATMو .... فعالیت دارد که اکثر بانک های کشور را تحت پوشش داردو توانسته است پاسخگوی نیاز تعداد زیادی از شركتها، سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی باشد.تركیب تخصصی ، شامل تخصصهای نرم افزار، سخت افزار ، صنایع و الكترونیك  میباشد. به جهت وجود تخصص در مدیران ارشد شركت این مجموعه بر پایه اصول و دانش تخصصی انفورماتیك در جهت تامین ماموریتهای پیش بینی شده بنا نهاده شده است.این مجموعه در زمینه های بازرگانی و فروش و خدمات پس از فروش سیستمهای بانکی  ارائه خدمات در نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزارها و نرم افزارهای كامپیوتری (عقد قراردادهای خدمات و پشتیبانی)، و پیاده سازی سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) با استفاده از ابزارهای نوین  قادر به همكاری میباشد.

فهرست مطالب :

فصل اول
آشنایی با محل کارآموزی ۱
فصل دوم
آشنایی با زبان PHP 6
1-2:مقدمه ۷
۲-۲:برتریها و نقاط قوت PHP 9
3-2:شما به چه چیزی احتیاج دارید؟ ۱۱
۴-۲: PHP و فرم های HTML 13
5-2:ساختار های کنترلی ۱۸
۶-۲:ایجاد توابع ۲۶
۷-۲:پایگاه های داده ۳۳
۸-۲:ایجاد برنامه های کاربردی وب ۴۸
فصل سوم
آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات ۶۴
۱-۳:برنامه تغییر سایز عکس ۶۵
۲-۳:برنامه ثبت نام کاربر ۶۷
۳-۳:برنامه login و logout 76
4-3:برنامه چک کردن و عوض کردن رمز عبور ۷۹
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی ۸۲
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره یک ۸۳
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره دو ۸۴
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره سه ۸۵
فرم پایان دوره کارآموزی ۸۶جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:یکشنبه 23 شهریور 1393-10:18 ق.ظ

بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیراصولی از دیدگاه دانشجویان

بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیراصولی از دیدگاه دانشجویان

قیمت:50000ریال

موضوع پایان نامه

بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیراصولی از دیدگاه دانشجویان

فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

بنای خانواده یعنی جایی که انسان در آن به آرامش و کمال می رسد . حال اگر این بنای زیبا مورد لطف و عنایت خداوند از انسان گرفته شود دیر یا زود می میرد . یکی از بزرگترین خوشبختی انسانها ، داشتن همسری صالح و شایسته است . آن بهره ای که انسان را سامان می بخشند داشتن همسری است که هرگاه به وی نظری بیفکند شاد و سرور گردد . باید به جوانان آموزش داده شود تا با داشتن اطلاعات کامل در مورد جسن مخالفشان همسر خود را انتخاب کنند . اگر زنان و مردان بتوانند همدیگر را قبول کنند در زندگی زناشویی بسیار موفقتر خواهند بود .

فهرست مطالب

پیشگفتار

تشکر و قدردانی

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله پژوهش

فرضیه پژوهش

تعاریف مفاهیم پژوهش

متغیرها

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

پیشگفتار

ازدواج

ازدواج و عوامل موثر بر آن

تأثیر سن ازدواج

ازدواج یک مبادله اجتماعی است

پسران جوان باید هم شان خود زن بگیرند یا هم شأن پدرانشان

شناخت مسائل و مشکلات جوانان در امر ازدواج

بررسی جامعه شناسی ازدواج جوانان

اطلاعات

اطلاعات راجع به خود

انگیزه

چگونه باید ازدواج کرد

فواید ازدواج

نظر اسلام و قرآن در مورد نیازهای جنسی و نحوه ارضای آن و ازدواج

خصوصیات کلی ازدواج در اسلام

معیارهای انتخاب همسر برای ازدواج

ازدواج و شرط سنی

موانع ازدواج

روانشناسی عشق و دوست داشتن

تعریف ازدواج

مفهوم ازدواج

هدف ازدواج

فصل سوم : متدلوژی پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

فصل چهار : یافته های پژوهش

استخراج اطلاعات

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:یکشنبه 23 شهریور 1393-09:25 ق.ظ

دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله

قیمت:98000ریال

موضوع :

دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

آشنایی با  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی (رسمی ) میباشد.تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد . سعی بر این است که استاندارد های ملی ، شرایط تولیدی ، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل : تولید کنندگان ، مصرف کنندگان ، بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی  نهادها و سازمانهای دولتی باشد . پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظر خواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط باآن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی )چاپ و منتشر می شود .

فهرست مطالب

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پیش گفتار

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامی

تعاریف و اصطلاحات

نقیصه

رفتار چقرمه

رفتار شکننده

قطر خارجی اسمی ، dn

قطر خارجی متوسط

حداقل قطر خارجی متوسط

ضخامت جداره در هر نقطه ،

دو پهنی

ضخامت جداره در هر نقطه ،

حداقل ضخامت جداره،

حداکثر ضخامت جداره،

ضخامت متوسط جداره،

ضخامت اسمی جداره

حداکثر فشار کاری مجاز

فشار اسمی، PN

حد پایین اطمینان

حداقل استحکام موردنیاز MRS

ضریب طراحی C

نسبت ابعاد استانداردSDR

تنش هیدرواستاتیک

مواد اولیه

ویژگی های مواد اولیه

دسته بندی مواد اولیه

وضعیت ظاهری

ابعاد و رواداری ابعاد لوله

رواداری ابعاد

طول لوله

جدول

درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله

فشار کاری مجاز در دماهای مختلف

آزمون فشارترکیدگی

تجدید نظر

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه

مورد استفاده ویژگی ها

پیش گفتار

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه

مورد استفاده ویژگی ها

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

مواد پلی اتیلنی

دوده

مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در ۲۰ درجه سلسیوس

حد پایین اطمینان در ۲۰ درجه سلسیوس

حداقل استحکام مورد نیاز

ضریب طراحی

تنش طراحی

دسته بندی

جدول

ویژگی های مواد اولیه

چگالی

نرخ جریان مذاب

درصد پراکندگی و توزیع دوده

درصد وزنی

پراکندگی دوده

توزیع دوده

مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی

پایداری حرارتی

پیش گفتار

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری

ابعاد- روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

کلیات

تهیه نمونه ها

شرایط تثبیت آزمونه

اندازه گیری ضخامت دیواره

وسیله اندازه گیری

روش اندازه گیری

محاسبات

اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm)

وسیله اندازه گیری

روش اندازه گیری

اندازه گیری دو پهنی

وسیله اندازه گیری

روش کار

اندازه گیری طول لوله

وسیله اندازه گیری

روش اندازه گیری

گزارش نتایج

گزارش آزمون

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری

مقدار دوده – روش آزمون

پیش گفتار

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری

مقدار دوده – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامی

وسایل مورد نیاز

کوره الکتریکی

در پوش

ظرف احتراق

ترموکوپل آهن – کنستانتین

جریان سنج

تله

لوله خشک کن

دسیگاتور

چراغ بونسن

ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده

معرفهای شیمیایی ومواد لازم

روش آزمون

اندازه گیری مقدار خاکستر

محاسبات

پیش گفتار

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری

بازگشت حرارتی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن

وسایل مورد نیاز

آزمونه ها

آماده سازی

روش آزمون

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن

وسایل مورد نیاز

آزمونه ها

آماده سازی

روش آزمون

بیان نتایج

گزارش آزمون

پیش گفتار

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی

مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

اساس آزمون

شرایط و عوامل مؤثر در آزمون

وسایل

درپوشهای انتهایی

پایه یا آویز

مخزن

وسیله ایجاد فشار

دماسنج

زمان سنج

ضخامت سنج

وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی

تهیه آزمونه ها

نمونه برداری

طول آزاد آزمونه ها(۱۰)

تعداد آزمونه ها

کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون

کالیبراسیون دستگاه

محاسبه فشار آزمون

آماده سازی آزمونه ها

روش کار

گزارش آزمون

آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون

پیش گفتار

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی

هدف و دامنه کاربرد

هدف ازتدوین این استاندارد

چگالی وچگالی نسبی

چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

چگالی Pt

چگالی نسبی

جدول

تعداد آزمونه

آماده سازی آزمونه

روش های آزمون

روش الف

روش ب

روش ج

روش د

گزارش آزمون

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

پیش گفتار

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد

وسایل مورد نیاز

بیان نتایج

روش کار

روش الف

روش ب

گزارش آزمون

پیش گفتار

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت

در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

اهمیت آزمون

وسایل مورد نیاز آزمون

قالب

دستگاه شیارزن

نگهدارنده آزمونه

لوله آزمایش

حمام با دمای ثابت

ورق آلومینیوم

چوب پنبه

سینی

زار انتقال

گیره

مواد لازم

تهیه آزمونه

روش آزمون

گزارش آزمون

جدول

منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:شنبه 22 شهریور 1393-11:55 ق.ظ

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

قیمت:80000ریال

 موضوع :

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب:
عـنـوان    شماره صفحات
فهرست مطالب    الف
فهرست جداول    ث
فهرست نمودارها    ث
چكیده    1

فـصـل اول
كلیات تحقیق
مقدمه    2
بیان‌مسئله     3
ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق     5
اهداف پژوهش     6
فرضیه‌های پژوهش
متغیرهای پژوهش     7
7
تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)     8
تعریف نظری مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل      8
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل      8
تعریف نظری سازگاری     9
تعریف عملیاتی سازگاری     10

فصل دوم
ادبیات و پیشینة تحقیق
مقدمه    13
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن    13
تعریف سازگاری      13
عوامل موثربرسازگاری     14
انواع سازگاری     17
روشها یا اشکال سازگاری     23
ملاکهای سازگاری مطلوب     24
ویژگیهای افراد سازگار     25
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل     27
نظریه تحلیل رفتار متقابل     27
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل    28
الگوی حالات نفسانی     28
موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی     32
آسیب شناسی روانی     34
الف : آسیب شناسی ساختی     24
ب: آسیب شناسی کارکردی     35
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل     35
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل     36
مشاوره و درمان     38
الف : تحلیل درمان ساختار    38
ب: تحلیل درمان تبادلها     39
ارزشهای مشاوره گروهی      40
جمع بندی مطالب      42
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق     43
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور      43
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور     46
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل     48

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه    52
روش تحقیق    52
جامعه آماری تحقیق     52
نمونه و روش نمونه گیری       52
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن     53
پرسشنامه سینهاوسینگ     53
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ     55
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ      55
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها     56
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش     56
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل      57

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه    60
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیك نمونه‌های تحقیق     62
تجزیه و تحلیل داده‌ها    73
فرضیه اصلی     74
فرضیه فرعی اول      75
فرضیه فرعی دوم      76
فرضیه فرعی سوم      77
فرضیه فرعی چهارم     77

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه     80
یافته‌های پژوهش      80
الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها     80
ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها     81
پـیشنـهادات تحقیق     87
الف- پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش      87
ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی     88
محدودیتها     88
منـابـع
منابع فارسی    90
منابع لاتین    95جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:شنبه 22 شهریور 1393-11:53 ق.ظ

دانلود پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت

دانلود پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت

قیمت:43000ریال

موضوع :

دانلود پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت

فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش  )

فهرست مطالب

مقدمه

 مراحل توسعۀ مدیریت :

تعاریف واهداف مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

استراتزیهای بهره وری عبارتند از :

رضایت شغلی بیشترJob satisfaction

بهبود کیفیت زندگی کاری Qua  litiy  of  work life

سیر توسعۀ مدیریت منابع انسانی

دوره ی رفاه

دورۀ مدیریت ﭙرسنلی

دورۀ مدیریت پیشرفته

دورۀ کارآفرینی

دلایل چالشی شدن مدیریت منابع انسانی

دورۀ فراکارآفرینی

عوامل ﻤﺆثر بر مدیریت منابع انسانی

سیستم مدیریت منابع انسانی

تجزیه وتحلیل شغل

شیوه های جمع آوری اطلاعات

مدلهای جمع آوری اطلاعات

طراحی شغل Job design

الگوهای طراحی شغل

روش توسعه یا غنی سازی شغل

منابع و مأخذجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:شنبه 22 شهریور 1393-11:49 ق.ظ

دانلود پروژه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن

دانلود پروژه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن

قیمت:100000ریال

 موضوع :

دانلود پروژه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده :

فصل اول: در این فصل به بررسی مقدماتی در مورد هارمونیک ها و کیفیت برق داشته و همچنین تعریفی از هارمونیک ارائه شده می نماید. در مورد بعضی از استانداردهای هارمونیکی نظیر THD و DIN نیز بحث می نماید.

فصل دوم: در مورد منابعی که هارمونیک ها را تولید می نمایند بحث می نمایند که هارمونیک ها می توانند از مصرف کننده های فشار ضعیف مانند کامپیوترها و لوازم خانگی باشند تا کوره های الکتریکی و مبدل های AC/DC بزرگ

فصل سوم: در مورد اثرات هارمونیک ها بر روی عملکرد تغییرات و دستگاهها می‌باشد و همچنین در مورد آثار مضر آنها بر روی خازنها، دامپرهای روشنایی، موتورها، ترانسها، رله ها و … بحث می‌شود.

همچنین بحثی نیز در مورد توان هارمونیکی نیز خواهد داشت.

فصل چهارم: فصل نهائی این پروژه راه کارهای ممکن جهت حذف هارمونیک ها را ارائه می نماید که می توان از روشهای چند پالسه، فیلترهای فعال و غیر فعال و روش تزریق جریان نام برد.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………. ۱

مقدمه…………………………………….. ۲

فصل اول: شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها………………………. ۳

(۱-۱) کلیات…………………………. ۴

(۱-۲) اعوجاج هارمونیکی………………………… ۸

(۱-۳) اعوجاج ولتاژ و جریان………………………. ۱۰

(۱-۴) مقادیر مؤثر و اعوجاج ها هارمونیکی کل…………………………… ۱۲

(۱-۵) هارمونیک های مرتبه سه……………………… ۱۴

فصل دوم : منابع تولید هارمونیکها……………………… ۱۷

(۲-۱) مقدمه…………………………………………… ۱۸

(۲-۲) منابع تغذیه تک فاز…………………………………… ۱۸

(۲-۳) مبدل های قدرت سه فاز……………………………. ۲۱

( ۲-۳-۱ ) مبدل های AC/DC……………………… 21

(2-4) محرک های DC…………………………………. 23

(2-5) محرکه های AC…………………………………………. 24

(2-6) تجهیزات قوس زننده……………………………… ۲۶

(۲-۶-۱) کوره های الکتریکی………………………. ۲۸

(۲-۷) جبران کننده های استاتیکی توان راکتیو………………………… ۳۱

(۲-۸) ترانسفورمرهای قدرت……………………………………. ۳۳

(۲-۸-۱) اشباع ناشی از افزایش ولتاژ……………………………. ۳۴

(۲-۱۰) لامپهای تخلیه ای…………………………………….. ۳۵

(۲-۱۱) سایر منابع…………………………………………… ۳۶

فصل سوم: آثار هارمونیکها………………………………… ۳۷

(۳-۱) مقدمه…………………………………………… ۳۸

(۳-۲ ) خازنها…………………………………………………. ۳۹

(۳-۲-۱) اثرات مستقیم…………………………….. ۳۹

(۳-۲-۲) اثرات غیرمستقیم…………………………….. ۴۰

(۳-۳) لامپ های روشنایی و المان‌های حرارتی…………………………… ۴۴

(۳-۴) موتورهای آسنکرون……………………………………. ۴۵

(۳-۵) ماشنیهای سنکرون……………………………. ۴۸

(۳-۶) ترانسفورماتورها……………………………………….. ۴۹

(۳-۶-۱) افزایش تلفات گردابی در هادیها……………………………. ۴۹

(۳-۶-۲) افزایش تلفات هیسترزیس……………………………… ۵۰

(۳-۶-۳) افزایش تلفات گردابی در هسته…………………….. ۵۱

(۳-۶-۴) کاهش توان نامی ترانسفورماتور………………………… ۵۲

(۳-۷) عملکرد رله ها………………………………….. ۵۳

( ۳-۸) وسایل اندازه گیری الکتریکی……………….. ۵۶

(۳-۸-۱) توان حقیقی……………………………. ۵۷

(۳-۸-۲) توان راکتیو……………………… ۵۸

(۳-۸-۳) توان ظاهری……………………………. ۶۰

(۳-۹) کلیدهای فشار قوی……………………… ۶۳

(۳-۱۰) عایق ها…………………………. ۶۵

(۳-۱۱) فیوزها…………………………… ۶۵

(۳-۱۲) سیستمهای مخابراتی……………….. ۶۵

(۳-۱۳) تاثیرات دیگر هارمونیکها………………….. ۶۶

فصل چهارم: روشهای حذف هارمونیکها…………….. ۶۷

(۴-۱) مقدمه……………………………… ۶۸

(۴-۲) روشهای چند پالسه………………………… ۶۹

(۴-۲-۱) چگونگی حذف هارمونیکها………………………. ۷۳

(۴-۲-۲) ترانسفورمرهای دو سیم پیچه……………. ۷۶

(۴-۲-۳) ترانسفورمرهای تک سیم پیچه…………….. ۷۹

(۴-۳) فیلترهای غیر فعال……………………. ۷۹

(۴-۳-۱) انواع فیلترهای غیر فعال………………… ۸۰

(۴-۳-۲) پارامترهای غیر فعال…………………… ۸۱

(۴-۳-۳) طراحی فیلترهای تک تنظیمه………………….. ۸۴

(۴-۳-۴) طراحی فیلترهای دو تنظیمه……………………. ۸۶

(۴-۳-۵) طراحی فیلترهای بالا گذر…………………. ۸۷

(۴-۳-۶) طراحی بهینه فیلترهای غیر فعال…………… ۸۹

(۴-۳-۷) ملاحظات لازم در طراحی و نصب فیلترهای غیر فعال…………….. ۸۹

( ۴-۴) فیلترهای غیر فعال……………………… ۹۴

( ۴-۴-۱) فیلترهای فعال موازی…………… ۹۶

( ۴-۴-۲) فیلترهای فعال هایبرید………………….. ۹۸

( ۴-۵) سایر روشها…………………….. ۱۰۳

(۴-۵-۱) روش میکروپروسسوری تزریق جریان……………….. ۱۰۳

( ۴-۵-۲) استفاده از ماشین سنکرون با مدار تحریک رزونانس………………. ۱۰۶

منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:شنبه 22 شهریور 1393-11:30 ق.ظ

دانلود مقاله طراحی و ساخت دستگاه کنترل اتوماتیک دمای ترانسهای صنعتی و کوره ها

دانلود مقاله طراحی و ساخت دستگاه کنترل اتوماتیک دمای ترانسهای صنعتی و کوره ها

قیمت:250000ریال

 موضوع :

دانلود مقاله طراحی و ساخت دستگاه کنترل اتوماتیک دمای ترانسهای صنعتی و کوره ها

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

پروژه مورد نظر کنترل اتوماتیک دما با استفاده از میکروکنترلر AT89C51 می باشد که بطور مختصر بدین ترتیب است که دما توسط یک سنسور حرارتی لمس شده و سپس این دما توسط یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) به میکرو داده شده و میکرو با استفاده از برنامه ریزی که از قبل شده است که سه دما برای سنجش دارد

فهرست مطالب

پروژه

میکروکنترلر در برابر میکروپروسسورهای همه منظوره

میکروکنترلر AT89C51

توصیف پایه های ۸۹C51

۱- XTAL2 , XTAL15

۲- RST 5

۵- ALE 6

پایه های پورت I/O

پورت (P0)0 به عنوان ورودی

سنسور دما LM35

شکل دهی سیگنال و اتصال LM35 به AT89C51

تراشه ADCO804 و اتصال آن AT89C51

پایه های ADCO804

1- CS 9

2- RD (خواندن)

۳- WR (نوشتن؛ نام بهتر آن “آغاز تبدیل” است)

CLIR , CLKIN

INTR (وقفه ، نام بهتر آن “پایان تبدیل” است)

VIN (-), VIN (+)

VREF/2

DO-D7

A-GND (زمین آنالوگ) D-GND (زمین دیجیتال)

نتیجه گیری از معرفی پایه های ADCO804

اتصال صفحه کلید به CPU (میکروکنترلر AT89C51 )

پویش و شناسایی کلید فشرده شده

اتصال LCD به AT89C51

VEE, VSS, VCC

RS (انتخابگر ثبات)

R/W (خواندن و نوشتن)

E (فعال)

DO-D7

ارسال فرمان به LCD

ارسال داده ها به LCD

خروجی های مدارجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:شنبه 22 شهریور 1393-10:57 ق.ظ

گزارش کارآموزی طراحی و برنامه نویسی کامپیوتری

گزارش کارآموزی طراحی و برنامه نویسی کامپیوتری

قیمت:50000ریال

 موضوع :

گزارش کارآموزی طراحی و برنامه نویسی کامپیوتری

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

پیشگفتار

پیچیدگیها و تنوع فعالیتها و روابط اقتصادی ،‌اجتماعی به گونه‌ای است که جهت نیل به هدفهای مورد انتظار، تهیه و اجرای برنامه‌های جامع توسعه به عنوان چارچوب منطقی فعالیتها، امری اجتناب ناپذیر است. در  این برنامه‌ها که به صورت مجموعه به هم پیوسته‌ای از اهداف، ابزارها و سیاستهای اجرائی در قالب یک نظام هدفمند و سازگار تهیه می‌شود، آمار و اطلاعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.در برنامه‌های توسعه،‌شناخت وضعیت موجود بخشها، کمّی کردن اهداف و ابزارها، تعیین
چشم‌انداز و قابلیتهای اجرایی و همچنین ارزیابی و بررسی عملکرد برنامه‌ها جز براساس اطلاعات آماری امکان‌پذیر نمی‌باشد، به طوری که آمیزه مناسب نظام برنامه‌ریزی با نظام اطلاعاتی است که می‌تواند تأثیری شگرف بر موفقیت برنامه داشته و هدایت شایسته برنامه را در پرتو دانش فنی برنامه‌ریزی و بستر مناسب آماری فراهم سازد.خلاء نظام اطلاعاتی پویا وفعال پیش از آنکه معطوف به مدیریت سامانه اطلاعاتی باشد ، عمدتا ناشی از نبود اطلاعات بروز در بخش های مختلف است که بالطبع کار جمع آوری اطلاعات را با مشکل و مشقت مواجه می سازد . بنا بر این طراحی نظام اطلاعاتی مبتنی بر شیوه های مکانیزه اگر چه امری لازم است ولی عملا با توجه به موانع دستیابی به اطلاعات دقیق و بروز ، تحقق اهداف مترتب بر نظام اطلاعاتی مشکل خواهد بود. در این خصوص ضروری است که اهمیت بروز سازی و میزان دقت و صحت اطلاعات در قسمتهای مختلف مورد تاکید قرارگیرد . در این راستا تهیه  یک بانک جامع اطلاعاتی که تصویر وضعیت اقتصادی(تولید و خرید و فروش و … )، اجتماعی و فرهنگی(علائق مشتریان و نحوه اثر گذاری در تصمیم گیری و …) و تحولات به عمل آمده در بخشهای مختلف (میزان رضایتمندی مشتریان و میزان رشد فروش و میزان ضایعات و میزان سود حاصله و …) را در یک پایگاه داده ای با قابلیت دستیابی و به روز رسانی آسان و طراحی پویا ارائه می‌کند، ‌از اهمیت بالائی برخوردار است. این سامانه که قرار است با همکاری موسسه یا شرکت رایانه ای واجد شرایط انجام شود،  بستر مناسبی برای انجام بهتر فعالیتهای شرکت ارتباط نوین گستر  به شمار می‌رود.

فهرست مطالب

پیشگفتار   ۵

اهداف و کلیات  ۶

معرفی برنامه نویسی شی گرا و  طراحی بر اساس   UML7

معرفی  UseCase   ۱۸

شرح پروژه۳۳

شرح مختصر سیستم۳۳

ویژگیهای عمومی  مورد انتظار  ۳۵

ویژگیهای فنی مورد انتظار  ۳۵

مشخصات کمی سیستم  ۳۶

تعداد زیرسیستم ها ۳۷

تعداد موارد کاربردی (Use Cases)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:شنبه 22 شهریور 1393-10:54 ق.ظ

ترجمه مقاله تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف

ترجمه مقاله تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف

قیمت:98000ریال

عنوان اتگلیسی مقاله :

Exchanging courses between different Intelligent Tutoring Systems

عنوان فارسی مقاله :

ترجمه مقاله تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف

تعداد صفحات مقاله اتگلیسی : 10

    فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 28

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده

در سال های اخیر تلاش های زیادی به منظور ایجاد سیستم آموزشی هوشمند انجام شده که نزدیک به روش تدریس انسان باشد. بعضی از مضرات سیستم هایی که قبلا ایجاد شده اند، غیرممکن بودن اشتراک دوره های آموزشی بین سیستم های آموزشی هوشمند مخلف و مشکل در ایجاد آن ها بوده است. زمانی که سیستم آموزشی هوشمند ایجاد شد، ایجاد یک دوره آموزشی جدید به عنوان کارپرهزینه ای می باشد که نیازمند دخالت بسیاری از افرادی که در حوزه های مختلف کارشناس هستند، می باشد. در این مقاله ابزارهای مناسب قابل توسعه و کامل به منظور ایجاد دوره های اموزشی برای سیستم های اموزشی هوشمند مختلف نشان داده می شود. این ابزارهای مناسب، امکان ایجاد دوره های آموزشی را برای انواع متفاوتی از سیستم های اموزشی هوشمند فراهم می کند. زمانی که یک دوره آموزشی ایجاد شد، می توان ان را به سیستم آموزشی هوشمند دیگری انتقال داد، و از مدل غالبی که آن دوره اموزشی ارائه می کند، استفاده مجدد کرد. نمونه ابزارهای مناسب، با دو سیستم اموزشی هوشمند ساده تست شدند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:شنبه 22 شهریور 1393-10:44 ق.ظ

ترجمه مقاله ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود

ترجمه مقاله ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود

قیمت:108000ریال

عنوان اتگلیسی مقاله :

A new measure of earnings forecast uncertainty

عنوان فارسی مقاله :

ترجمه مقاله ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود

تعداد صفحات مقاله اتگلیسی : 12

    فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 25

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده

با تکیه بر نتایج نظری معتبر که بر اساس آن عدم قطعیت دارای موئلفه های خاص و مشترکی می باشد، به طرح ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود پرداخته، به صورتی که مجموع پراکندگی در میان تحلیل گران و واریانس پیش بینی میانگین، توسط مدل GARCH برآورد می گردد. ارزیابی های جدید بر مبنای اطلاعات خصوصی و مشترک در دسترس تحلیلگران در زمانی که پیش بینی را انجام می دهند، می باشد. از این رو، این ارزیابی بعضی از محدودیت های عوامل مورد استفاده مشترک  عدم قطعیت در پیش بینی را در تحقیقات قبلی کاهش می دهد. با استفاده از پیش بینی سود توسط تحلیلگران، ما شواهد مستقیمی را از عملکرد برتر ارزیابی های جدید بدست می آوریم.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:شنبه 22 شهریور 1393-10:20 ق.ظ

ترجمه مقاله معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

ترجمه مقاله معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

قیمت:78000ریال

عنوان اتگلیسی مقاله :

A computer architecture using operand descriptor

عنوان فارسی مقاله :

ترجمه مقاله معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

تعداد صفحات مقاله اتگلیسی : 9

    فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 18

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده

محاسبات از طریق پردازش مقدار زیادی از داده ها با توجه به محاسبات ابری امروزی انجام می گیرد. امروزه داده ها تنها ارقام نبوده بلکه اطلاعاتی می باشند که می بایست بطور مناسب حفاظت شده و به آسانی قابل انتقال باشند، اما مدل دستوری مبتکرانه ون نیومن از نظر معماری، آن ها را پشتیبانی نمی کند. این فرایند ما را به سمت معماری جدیدی به نام ( مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا) هدایت می کند، تا نشانه ها را به دستورات اجرایی مجزا در ارتباط با دستورالعمل ها به منظور پردازش کارامد و موثر محاسبات امروزی مرتبط سازد.
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:شنبه 22 شهریور 1393-10:18 ق.ظ

بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات D-FACTS

ترجمه مقاله بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات D-FACTS

قیمت:100000ریال

موضوع :

بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات D-FACTS

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

پروژه کارشناسی ارشد برق

چکیده :

این مقاله، در باره استفاده از مبدل قدرت با قابلیت سنسور ارتباطات (مخابرات) که تولید انبوه شده و بسیار پراکنده است، به منظور تحقیق یک شبکه قدرت هوشمند موثر قابل کنترل با قابلیت تحمل خطا، بحث می کند. یک نیاز بحرانی حل نشده، یعنی کنترل پخش بار در خطوط موجود، با استفاده از چندین ماژول جبران ساز سری ایستا (استاتیک) توزیع شده (DSSC) که می توان آن ها را در خطوط قدرت موجود قرار داد، حل شده است، که این وسایل می توانند طوری عمل کنند که امپدانس هادی ها را کنترل کرده، و ازینرو، نخستین عضو از خانواده سیستم انتقال AC انعطاف پذیر توزیع شده یا وسایل D-FACTS را تشکیل دهند. این تکنیک، مزایای مهم زیادی را در سراسر سیستم، ارایه می کند، شامل افزایش ظرفیت خط و سیستم؛ افزایش قابلیت اطمینان؛ افزایش بهره برداری از امکانات، بهبود عملکرد بهنگام پرباری؛ کاهش اثرات محیطی؛ افزایش استخدام؛ و پیاده سازی سریع.


فایل محتوای:
1)   اصل مقاله لاتین 6 صفحه
2)  متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی 9 صفحهجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :اولدوز تک
تاریخ:شنبه 22 شهریور 1393-09:25 ق.ظ

بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی Z-Source Sparse تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل

ترجمه مقاله بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی Z-Source Sparse تحت شرایط ولتاژ ورودی نامت

قیمت:170000ریال

موضوع :

بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی Z-Source Sparse تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

پروژه کارشناسی ارشد برق

چکیده :

در این مقاله، ما یک مبدل ماتریسی Z-sourse sparse (ZSMC)، و یک روش جبران سازی مبنتی بر کنترل کننده منطق فازی را برای جبران ولتاژهای ورودی نامتعادل، ارایه می دهیم. ZSMC (Z-source matrix converter)، طبق ساختمان یک SMC توسعه داده شده است تا تعداد سوییچ های نیمه-هادی قدرت تک-قطبی را کاهش دهد، و از شبکه Z-source نیز برای غلبه بر محدودیت ذاتی نسبت تبدیل ولتاژ مبدل های ماتریسی (Matrix Converter) مرسوم، استفاده می کند. اگرچه ZSMC یک مبدل دو-مرحله ای است، مستقیما از طریق یک شبکه Z-source _که طوری طراحی شده است که دارای مولفه ها پسیو (غیرفعال) کمتری باشد_ یک منبع را با یک بار، متصل می کند؛ چرا که تنها هدف، تقویت ولتاژ است. بنابراین، خروجی ZSMC، تحت تاثیر مستقیم تداخلات منبع ولتاژ ورودی، قرار دارد. اصل عملیاتی ZSMC، در اینجا تشریح شده است و استراتژی مدولاسیون آن نیز، بیان شده است. همچنین به منظور بررسی صحت عملی بودن ZSMC و روش جبران سازی آن، شبیه سازی ها و نتایج آزمایش مربوطه، نشان داده شده است.

اصطلاحات شاخص ــ جبران سازی، کنترل منطق فازی (FLC)، مبدل ماتریسی sparse (SMC)، ولتاژ ورودی نامتعادل، شبکه Z-source.

فایل محتوای:

 1. اصل مقاله لاتین 12 صفحه IEEE 2012
 2. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی 28 صفحه


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 • تعداد صفحات :20
 • ...  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • ...  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic